Human Rights Center

​​​​​​​​E-Book                                                                                                                                   


​           คู่มือประถมตอนต้น1.jpg​         คู่มือประถมตอนปลาย1.jpg
 ​     101.jpg201.jpg201.jpg​           ​​​
     คู่มือสำหรับครูผู้สอนระดับประถม1.jpg
สิทธิของเรา.pngกระบวนการ UPR.png​​HRC คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ.png
"​สิทธิของเรา"
ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร

โดย : ศราวุฒิ ประทุมราช
ฉบับปรับปรุงใหม่
​กระบวนการ UPR
UPR Process in Thailand
HRC คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ฉบับประชาชน

 

2014-03-31_102057.png 2014-03-31_102705.png 2014-03-31_102802.png

กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ
หน้าที่
ที่ควรรู้สำหรับประชาชน

คู่มือ ติดต่อหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรม

เรียนรู้กฎหมาย
กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

​​
​​2014-10-31_181458.jpg   ​คุู่มือจังหวัดชายแดนใต้.jpg     ​คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้.jpg

สิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่ควรทราบ

สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

​     คู่มือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ       และหลักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

​คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับ การ์ตูน

​ ​
ครอบครัวลุงมี 1.jpg2014-11-05_152437.jpg​​ปกpppp.jpg
สิทธิชาวบ้าน

ตอน  ครอบครัวลุงมี

เอกสารทางวิชาการ :  รณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

The Witness Protection Act,

B.E.2546 (2003)

​​ ​ ​
สิทธิของเรา.jpg
primary Rights.jpgsecondary  Rights.jpg​​

สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน

โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย

​​การเคารพสิทธิผู้ัอื่น ตอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ระดับประถมศึกษา

การเคารพสิทธิผู้อื่น ตอน เคารพสิทธิชีวิตและร่างกาย ระดับมัธยมศึกษา

​​​​ ​ ​
ปกภาพ.jpgปกหน้า.jpgปก.jpg
​คู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น
สำหรับครูผู้สอน 
ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 - 6
​คู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับอาชีวศึกษา
​คำรับรองสิทธิ
บุคคลที่เป็นพยาน
ในคดีอาญา​


GH11.jpg​​​​
ชุดความรู้ 
กฎหมายควรรู้ ต้องรู้ อยากรุ้


กฎหมายสามัญประจำบ้าน11jpg.jpg

ดูหนังสือทั้งหมด
เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2748
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th

Skip Navigation Linksหนังสือแนะนำ