Human Rights Center

ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
       1.1 หน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงานปกครองท้องถิ่น

1.2 เพศ

ชาย

1.3   อายุ

31-40 ปี

1.4   การศึกษา

มัธยมตอนปลาย

1.5 . ท่านเคยใช้ระบบ E-learning  ในการอบรมหลักสูตรที่ต้องการหรือไม่

 

ตอนที่ 2    ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบ
E-learning
   2.1   ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
      - ความเหมาะสมของเมนูการใช้งานระบบ E-learning สะดวกและไม่ซับซ้อน

 

- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ E-learning

 

-ความยาก-ง่ายการใช้งานระบบ E-learning

 

-ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ E-learning ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สิทธิมนุษยชน

 

- การจัดการรักษาความปลอดภัย และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

 

-การเชื่อมต่อของระบบ มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูลการอัพโหลดข้อมูล การส่งข้อมูล)

 

-ระบบ E-learning ช่วยทำให้ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย/ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ

 

- การเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินในเชิงสถิติที่ได้จากระบบ

 

- ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสู่บุคคล/หน่วยงานภายนอก

 

-ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้ารับบริการ

 

2.2 ด้านการออกแบบระบบ E-learning
     -เนื้อหาที่ใช้ในระบบครอบคลุม ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน

 

- ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ สำหรับเข้าถึงระบบ E-learning

 

- การจัดวางรูปแบบในระบบระบบ E-learning มีความชัดเจน ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

 

- การออกแบบระบบ  การใช้สี  ขนาดตัวตัวอักษร และการแสดงผลข้อมูลต่างๆ มีความเหมาะสม

 

- รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล ระบบ E-learning

 

- ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบ E-learning

 

- สามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการของระบบ E-learning  ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

- เมนูสำหรับใช้งานระบบ E-learning  มีความเหมาะสม

 

2.3 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
    -ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา

 

- เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย

 

- มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ

 

- การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ของwww.humanrightscenter.go.th

 

ส่วนที่ 3   ภาพรวมความพึงพอใจในการใช้งาน/การเข้าใช้งานระบบ E-learning ผ่านเว็บไซต์ศูนย์
สิทธิมนุษยชน (www.humanrightscenter.go.th)

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
   4.1 การใช้งาน/ การให้บริการ

ในวันต่อวันชีวิตคุณงๆพวกเขากำลังติดตามถามทุกคนเวลาของคุณวันไม่พอคุณเสมหวังว่าวันหนึ่งของคุณนาน 48h มากกว่า 24h น คุณต้องการให้สมบูรณ์ทั้งหมดแม้ณขณะที่คุณได้ตั้งค่ามาก่อนหน้านี้คุณทำงานตลอดไม่หยุดเหมือนเครื่องจักรถูกตั้งโปรแกรมดังนั้นคุณเคยคิดว่าตัวเองลดความเร็วลงดูเหมือนลง,คุณควรจะหยุดที่จะคิดว่าฉันกำลังทำอะไรในชีวิตคุณต้องไปที่อันสวยงามในประเทศนี้บ้างเหรอ คุณพยายามที่จะคิดว่าและดูว่าถ้าฉันเปลี่ยนบรรยากาศที่จะมีชีวิตอยู่และทำงานของเขาจะเป็นอะไร? คิดว่าเรียบง่ายและชีวิตมันเดินช้าลง,ปล่อยให้ทริปเปลี่ยนบรรยากาศในเมืองหลวงกำลังยุ่งและมีการแพร่กระจายของเชื้อความวุ่นวายและห่วงในชีวิต สนุกกับช่วงเวลาแห่ง serenity เป็นช่างน่าสถานที่ที่แม่น้ำเดอะเม้าเทนต์แหละเขาตัวใหญ่ที่สุสวยงามรอบตัวคุณหรอกนะ ไม่จำเป็นต้องไปไกลเกินไป,คุณสามารถอย่างง่ายดายหลบหนีจากปัญหาในเมืองของ world. kgm น หนังสืออยู่ในโรงแรม http://www.dulichso.com 
สวนสาธารณะ Ecopark คือจุดหมายปลายทางค่อนข้างเหมาะสำหรับการปิกนิกไปเรื่องในวันของครอบครัวโดยที่มีเต็มไปด้วย-บริการห้องสำหรับค่าเช่าบ้านเช่าเต้นตั้งแคมป์กัน,หน่วยสวนที่มีอาหารอก 2 คะแนนหลักเล่นที่ Ecopark เป็นหน้าร้อนและฤดูใบไม้ผลินกับกรีนพื้นหญ้า,หนาด้วย สำหรับลูกๆของลูกเล่นพื้น Kolorado กว้างกว่า 2000m2 ช่วยเอาแต่ใจลูกเพื่อให้สนุกนะ ที่นักท่องเที่ยวหน่อยพื้นที่ตั้งอยู่ในฮา Noi เมืองเรื่อง 40km น เห็นที่ถนนในอีกข้างหนึ่งของทะเลสาบเป็นสวยงามมาก,เป็น casuarina ไพนส์ของสีเขียว,เพิ่มไปยังเรื่องนี้อากาศค่อนข้างเจ๋ง,คุณสามารถหลีกเลี่ยงความร้อนของ sultry ตอนซัมเมอร์ ในฤดูร้อนที่นั่นจะมีสนุกกิจกรรมเหมือนองล่องเรือ,cycling น้ำ...
วีซ่าต้องเดินทางใน https://www.hotels-in-vietnam.com/vietnam/vietnam-visa.html

4.2 แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง

 

พิมพ์คำถามของคุณที่นี่...

 
Created at 10/2/2018 16:02 by  
Last modified at 10/2/2018 16:02 by  
ศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์
(อาคาร เอ)ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0 2141 2737 - 38 และ 0 2141 2754
Fax: 0 2143 9675-6 Website: www.rlpd.moj.go.th, www.humanrightscenter.go.th

แบบสอบถามการใช้งานระบบ E-learning